Jarmila Lysoňková vychovatelka jarmila.lysonkova@zsmistrice.cz
Bc. Alena Kašná  vychovatelka alena.kasna@zsmistrice.cz