Hana Čabalová vedoucí vychovatelka hana.cabalova@zsmistrice.cz
Jarmila Lysoňková vychovatelka jarmila.lysonkova@zsmistrice.cz

Telefonický kontakt:    
V době 06.30 – 07.25 hodin    
V době od 11.30 – 16.00 hodin +420 577 440 112 +420 731 578 525