Hana Čabalová vedoucí vychovatelka hana.cabalova@zsmistrice.cz
Jarmila Lysoňková vychovatelka jarmila.lysonkova@zsmistrice.cz