Mgr. Vladimíra Hrdinová ředitelka školy, učitelka vladka.hrdinova@zsmistrice.cz
Mgr. Marie Žáková třídní učitelka 1. třídy a 5. třídy marie.zakova@zsmistrice.cz
Mgr. Magdalena Ondrůšková třídní učitelka 4. třídy magdalena.ondruskova@zsmistrice.cz 
Mgr. Lucie Přikrylová třídní učitelka 3. třídy lucie.prikrylova@zsmistrice.cz 
Mgr. Danuše Botková třídní učitelka 2. třídy danuse.botkova@zsmistrice.cz
     
Lenka Mikuláštíková asistent pedagoga lenka.mikulastikova@zsmistrice.cz

Telefonický kontakt:    
V době 07.25 – 07.45 hodin    
Po vyučování – dle rozvrhu tříd +420 577 440 112 +420 731 578 525