Věkové skupiny strávníků Finanční limity

hlavní a doplňková jídla Kč / den / strávník

dle přílohy č.2 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

1. Strávníci 3 – 6 let        
přesnídávka 8,- Kč      
oběd 23,- Kč      
svačina 8,- Kč      
celkem (celodenní) 39,- Kč      
         
2. Strávníci 7 – 10 let        
přesnídávka 8,- Kč      
oběd 26,- Kč      
svačina 8,- Kč      
celkem (celodenní) 42,- Kč      
         
3. Strávníci 11 – 14 let        
oběd 28,- Kč      
         
4. Strávníci 15 a více let        
oběd 29,- Kč      
         

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 – 4.

Cena oběda pro cizí strávníky (důchodci ) 60,- Kč

Platnost od 1. 1. 2020