Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada (§ 167 a § 168 školského zákona) je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Do školské rady jsou voleni zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy, z pedagogických pracovníků školy a zřizovatele.

Školská rada při ZŠ Mistřice je tříčlenná.

Funkční období školské rady je tříleté.

V červnu 2021 proběhly volby do školské rady pro období 1.7. 2021 ­– 30.6. 2024. /Termíny voleb upraven dle Opatření obecné povahy MŠMT/.

Členové školské rady při ZŠ Mistřice:

  • ZÁSTUPCE ZŘIZOVATELE – Vladimíra Vandírková
  • ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY – Ing. Libor Miloševský
  • ZÁSTUPCE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ – Mgr. Marie Žáková

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít na začátek