Školská rada

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2024-2027

V souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a volebním řádem vydaným zřizovatelem školy ze dne 1. ledna 2011 vyhlašuje Základní škola Mistřice, okres Uh. Hradiště, příspěvková organizace zastoupená Mgr. Vladimírou Hrdinovou volby do Školské rady z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců nezletilých žáků školy.

PRŮBĚH VOLEB Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY

  • Zákonní zástupci, kteří projeví zájem o práci ve školské radě, reagují na zprávu ředitelky školy ve ŠKOLE ONLINE, zaslané ředitelkou školy všem zákonným zástupcům 20.5. 2024, a to do 31. 5. 2024
  • Z kandidátů zákonní zástupci 20. června 2024 zvolí svého zástupce
  • Volební lístky obdrží zákonní zástupci včas prostřednictvím svých dětí – budou vloženy do obálky
  • Zákonný zástupce označí jednoho kandidáta, volební lístek vloží do obálky, zalepí a obálku odevzdá do volební urny 20.6. 2024 na chodbě školy osobně nebo prostřednictvím svého dítěte
  • Za člena školské rady je zvolen kandidát s největším počtem hlasů
  1. května 2024

Mgr. Vladimíra Hrdinová

ředitelka školy

 

 

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada (§ 167 a § 168 školského zákona) je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Do školské rady jsou voleni zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy, z pedagogických pracovníků školy a zřizovatele.

Školská rada při ZŠ Mistřice je tříčlenná.

Funkční období školské rady je tříleté.

V červnu 2021 proběhly volby do školské rady pro období 1.7. 2021 ­– 30.6. 2024. /Termíny voleb upraven dle Opatření obecné povahy MŠMT/.

Členové školské rady při ZŠ Mistřice:

  • ZÁSTUPCE ZŘIZOVATELE – Vladimíra Vandírková
  • ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY – Ing. Libor Miloševský
  • ZÁSTUPCE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ – Mgr. Marie Žáková

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek