Plán dne ve školní družině

6.30 hod. – 7.30 hod.

Ranní družina

Činnost spontánní, rekreační a odpočinková.

 • Stolní hry, stavebnice, hry na koberci, společenské hry v místnosti. Volné kreslení, omalovánky, domalovánky, tiskátka, modelování. Ranní chvilky s knihou, příprava na vyučování. Rozcvičky s hudbou, tance, pohybové hry v tělocvičně.
 • Hygiena, pitný režim.

 

11.25 hod.  – 15.00 hod

Spontánní činnost odpočinková

Aktivní odpočinek, který kompenzuje jednostrannou zátěž vyučování.

 • Vycházka před a po obědě, hygiena, stolování, stolničení.
 • Hry na návsi a na hřišti. Stolní hry, volné kreslení, modelování. Hry sociálních rolí na školu, na rodinu, na obchod. Různé stavebnice, karetní hry. Dětské časopisy, kvízy, křížovky, rébusy. Relaxace nebo relaxační cvičení na koberci. Poslech čtení nebo audiovizuální pohádky.

 

Řízená činnost zájmová

Zahrnuje zájmové činnosti výtvarné, hudební, pracovní a vzdělávací.

 • Pracovní činnosti – vystřihování, lepení, práce s papírem, textilem, netradičními materiály.
 • Výtvarné činnosti – různé výtvarné techniky, moderní i klasické ztvárnění aj.
 • Hudební výchova – písně, soutěže, hudebně – pohybové hry a tance.
 • Činnost vzdělávací – poznávání věcí kolem nás ze všech oblastí lidské činnosti.

 

Tělovýchovná a rekreační činnost

Sportovní a tělovýchovná činnost.

 • Vycházky do okolí, sportování v tělocvičně a na hřišti. Pohybové hry s míči, švihadly aj. Opičí dráha. Hudebně pohybové hry a tance. Soutěže družstev. Výpravy do okolí se sportovní nebo zájmovou tématikou.
 • Hodnocení týdne, soutěže jednotlivců nebo skupin.

 

15.00 hod. – 16.00 hod.

Příprava na vyučování

Vypracování domácích úkolů a další činnosti, které upevňují nebo rozšiřují poznatky.

 • Hygiena, svačina, pitný režim.
 • Úklid oddělení, her a hraček, výtvarných potřeb, šatny. Starost o květiny, úklid okolí školy.
 • Hry podle zájmu dětí, dětské časopisy, křížovky, pobyt na hřišti školy.

 

J

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek