Informace o ceně stravného

Věkové skupiny strávníků Finanční limity

hlavní a doplňková jídla Kč / den / strávník

dle přílohy č.2 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

1. Strávníci 3–6 let        
přesnídávka 10 Kč      
oběd 25 Kč      
svačina 10 Kč      
celkem (celodenní) 45 Kč      
         
2. Strávníci 7–10 let        
přesnídávka 11 Kč      
oběd 30 Kč      
svačina 10 Kč      
celkem (celodenní) 51 Kč      
         
3. Strávníci 11–14 let        
oběd 33 Kč      
         
4. Strávníci 15 a více let        
oběd 35 Kč      
         

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1–4.

Cena oběda pro cizí strávníky (důchodci): 75 Kč

Platnost od 1. 9. 2021

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít na začátek