Informace o ceně stravného

Věkové skupiny strávníků

Finanční limity

hlavní a doplňková jídla Kč / den / strávník

dle přílohy č.2 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Strávníci 3 – 6 let

přesnídávka                                                                                               11,- Kč

oběd                                                                                                           30,- Kč

svačina                                                                                                       11,- Kč

celkem ( celodenní )                                                                              52,-Kč

  1. Strávníci 7 – 10 let

přesnídávka                                                                                              12,- Kč

oběd                                                                                                           35,- Kč

svačina                                                                                                      12,- Kč

celkem ( celodenní )                                                                             59,- Kč

  1. Strávníci 11 – 14 let

oběd                                                                                                        38,- Kč

  1. Strávníci 15 a více let

oběd                                                                                                       45,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 – 4.

Cena oběda pro cizí strávníky (důchodci)                    85,- Kč

Platnost od 1. 1. 2023

 

 

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek