Provoz školní družiny

Vychovatelky ve školní družině:

Bc. Alena Kašná

Jarmila Lysoňková

Asistentka ve školní družině:

Lenka Mikuláštíková

Provoz:

Ranní družina: 6.30 – 7.30 hodin

Odpolední družina: 11.25 – 16.00 hodin