Provoz školní družiny

Vychovatelky ve školní družině:

Bc. Alena Kašná

Jarmila Lysoňková

Asistentka ve školní družině:

Lenka Mikuláštíková

Provoz:

Ranní družina: 6.30 – 7.30 hodin

Odpolední družina: 11.25 – 16.00 hodin

Úplata za školní družinu:

120,- Kč měsíčně žáci, kteří navštěvují ranní i odpolední školní družinu.

200,- Kč ročně žáci, kteří navštěvují pouze ranní školní družinu.