Paní vychovatelky ve školní družině:

Hana Čabalová

Jarmila Lysoňková

Paní asistentka ve školní družině:

Lenka Mikuláštíková

Provoz školní družiny:

Ranní družina: 6.30 – 7.30 hodin

Odpolední družina: 11.25 – 16.00 hodin

Úplata za školní družinu:

120,- Kč měsíčně žáci, kteří navštěvují ranní i odpolední školní družinu.

200,- Kč ročně žáci, kteří navštěvují pouze ranní školní družinu.

VŘ ŠD