ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 II. POLOLETÍ
1. třída Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ
2. M M M M M
3. ČJ PRV PRV ČJ
4. HV TV ČJ TV VV

2. třída Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ M
2. M M M M ČJ
3. ČJ ČJ ČJ ČJ VV
4. PRV TV PRV HV
5.       TV TV

3. třída Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ M
2. M M M M ČJ
3. ČJ AJ ČJ ČJ VV
4. PRV TV PRV HV
5. AJ   AJ TV TV

4. třída Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ
2. M M M ČJ M
3. AJ ČJ AJ M HV
4. ČJ TV ČJ AJ TV
5. PŘV   VL VL
6.          
7.     VV    
8.     VV    

5. třída Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ
2. M M M M AJ
3. AJ ČJ M AJ HV
4. ČJ TV VL INF TV
5. PŘV   PŘV VL
6.          
7.     VV    
8.     VV