ŠKOLNÍ ROK 2020/2021  
1. ročník Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ
2. M M M M M
3. ČJ ČJ ČJ ČJ PRV
4. HV TV VV PRV TV
5.        

2. ročník Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ AJ
2. M M M M ČJ
3. M TV TV ČJ ČJ
4. PRV ČJ ČJ HV VV
5.     PRV  

3. ročník Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ AJ
2. M M M M ČJ
3. M TV TV ČJ ČJ
4. PRV ČJ ČJ HV VV
5. AJ   PRV AJ

4.ročník Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ
2. M M M M ČJ
3. AJ M AJ VL
4. PŘV VL AJ TV VV
5. HV   TV PŘV VV
6.   OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA  
7.     ČJ    

5. ročník Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ
2. M M M M ČJ
3. AJ M INF VL
4. PŘV VL TV TV VV
5. HV AJ AJ PŘV VV
6.   OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA  
7.      ČJ    

Mgr. Danuše Botková

Mgr. Lucie Přikrylová

Mgr. Magdalena Ondrůšková

Mgr. Marie Žáková

Mgr. Vladimíra Hrdinová