ŠKOLNÍ ROK 2021/2022  
1. ročník Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ
2. M M M M M
3. ČJ ČJ ČJ PRV ČJ
4. HV TV TV PRV
5.       VV  

2. ročník Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ AJ
2. M M M M ČJ
3. PRV M ČJ ČJ ČJ
4. ČJ TV TV PRV
5.   HV   VV  

3. ročník Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ AJ
2. M M M M ČJ
3. PRV M ČJ ČJ ČJ
4. ČJ AJ AJ PRV
5. TV HV TV VV  

4.ročník Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ PŘV
2. M M M M ČJ
3. ČJ VV AJ AJ ČJ
4. PŘV VV M/G VL
5. TV AJ INF VL  
6.   OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA  
7.     HV    

5. ročník Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ PŘV
2. M M M M ČJ
3. ČJ VV AJ AJ ČJ
4. PŘV VV M/G VL
5. AJ TV INF VL TV
6.   OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA  
7.      HV    

Mgr. Marie Žáková

Mgr. Danuše Botková

Mgr. Lucie Přikrylová

Mgr. Magdalena Ondrůšková

Mgr. Vladimíra Hrdinová