ŠKOLNÍ ROK 2021/2022  
1. ročník Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ
2. M M M M M
3. ČJ ČJ ČJ PRV ČJ
4. HV TV TV PRV
5.       VV  

2. ročník Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ AJ
2. M M M M ČJ
3. PRV M ČJ ČJ ČJ
4. ČJ TV TV PRV
5. HV     VV  

3. ročník Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ AJ
2. M M M M ČJ
3. PRV AJ ČJ ČJ ČJ
4. ČJ TV M PRV
5. HV   AJ VV TV

4.ročník Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ PŘV
2. M M M M ČJ
3. ČJ M/G AJ AJ ČJ
4. PŘV VV VV VL
5. AJ TV VV VL TV
6.   OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA  
7.     HV    

5. ročník Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. ČJ ČJ ČJ ČJ PŘV
2. M M M M ČJ
3. ČJ M/G AJ AJ ČJ
4. PŘV INF VV VL
5. TV TV VV VL AJ
6.   OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA  
7.      HV    

Mgr. Marie Žáková

Mgr. Danuše Botková

Mgr. Lucie Přikrylová

Mgr. Magdalena Ondrůšková

Mgr. Vladimíra Hrdinová