Správní zaměstnanci
Martina Knotová účetní martina.knotova@zsmistrice.cz  
Stanislava Omelková Tel.: 577 440 112