Správní zaměstnanci
Martina Knotová účetní martina.knotova@zsmistrice.cz  
Stanislava Omelková stanislava.omelkova@zsmistrice.cz