ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Úterý 9. dubna 2019.

V budově základní školy.

 V čase, který si zákonní zástupci zvolí dle zveřejněného rozpisu v MŠ před termínem zápisu.