ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

7. duben 2022 /čtvrtek/

V budově základní školy.

 V čase, který si zákonní zástupci zvolí dle zveřejněného rozpisu v MŠ před termínem zápisu.

Podrobnější informace budou na webu školy vystaveny dle aktuálních opatření MŠMT v období zápisu k povinné školní docházc