Zápis k povinné školní docházce ve školním roce 2021/2022  proběhne v termínu od 6. do 30. dubna 2021.