#  
1. hodina 07.45 – 08.30 hod.
2. hodina 08.40 – 09.25 hod.
3. hodina 09.45 – 10.30 hod.
4. hodina 10.40 – 11.25 hod.
5. hodina 11.35 – 12.20 hod.
6. hodina přestávka před odpoledním vyučováním
7. hodina 13.15 – 14.00 hod.
8. hodina 14.10 – 14.55 hod.