Informace k registraci do IS Škola OnLine

Informace k registraci a přihlášení do webového informačního systému Škola OnLine/dm Software

Od školního roku 2022-2023 škola přechází na webový informační systém ŠKOLA ONLINE https://www.skolaonline.cz.

Do systému se dostanete i z webových stránek školy www.zsmistrice.cz. od 5. září 2022.

Přihlášení do tohoto systému vyžaduje nejdříve Vaši registraci a registraci žáků. Každý zákonný zástupce a žák/žákyně dostane svůj vygenerovaný PIN, který slouží k následné registraci.

Nedávejte svoje přístupy k dispozici svým dětem, zákonný zástupce dostává i jiné informace, ke kterým Vaše děti nemají přístup. Ale naopak, Vy sami si samozřejmě můžete zaregistrovat i přístup Vašeho dítěte a budete mít přehled, které informace se k němu dostaly.

V tomto systému se Vám budou zobrazovat zprávy, hodnocení, přehled domácích úkolů, zameškané hodiny, školní akce, výchovná opatření.

Vám bude sloužit k oznámení absence v záložce KOMUNIKACE /absenci je ještě nutné potvrdit následně písemně v omluvném listu, který nosí žák/žákyně denně v aktovce/.

PIN, prosím, vyzvedněte oproti podpisu ve škole např. při vyzvedávání dítěte ze ŠD nebo na informační třídní schůzce v měsíci září, případně kdykoli jindy po telefonické domluvě.

Následně při jakémkoli problému, který by se mohl vyskytnout s prací v aplikaci, se ozvěte na tel. čísle 731 578 525 nebo mailem zsmistrice@zsmistrice.cz.

Pokud budete chtít, rádi Vám s registrací pomůžeme osobně.

 

Postup registrace a přihlášení do webové aplikace

https://www.skolaonline.cz

Klikněte na VSTUP DO ŠKOLY ONLINE

Klikněte na Registrace žáků a rodičů

 

Postupujte podle pokynů Registrace na stránce pro každého zákonného zástupce a žáka zvlášť. Klikněte na Přejít na ověření PINu.

 

Vyplňte a klikněte na Ověřit PIN a přejít na volbu přihlašovacích údajů

 

Vyplňte požadované údaje a klikněte na Dokončit registraci

 

Klikněte na Vstoupit do Školy OnLine/dm Software

Po přihlášení zákonného zástupce se dostanete do webové aplikace, vpravo nahoře uvidíte Vaše jméno.

Vlevo nahoře vidíte jméno Vašeho dítěte. Pokud jsou žáky školy Vaše další děti, jen rozbalíte roletu u jména žáka a vyberete si jméno dítěte, zobrazí se pak informace k tomu dítěti.

Můžete vyzkoušet také MOBILNÍ APLIKACI, KTEROU SI STÁHNETE DO SVÉHO MOBILNÍHO TELEFONU A ZAREGISTRUJETE SE SE STEJNÝMI ÚDAJI JAKO DO APLIKACE WEBOVÉ.

V SOUČASNÉ DOBĚ NEMÁ APLIKACE JEŠTĚ FUNKCI OZNÁMENÍ /jak znáte z Instagramu, FCB nebo u starších dětí z jiných škol z aplikace Bakaláři, apod./, ale technici připravují již k některému podzimnímu datu tohoto roku /takové jsou poslední informace/.

 Vážení rodiče,

neustále platí všechny kontakty uvedené na webových stránkách školy – jak mailové, tak telefonické.

Komunikace v systému Škola OnLine nevyžaduje zřizování E-mailových adres.

 

Na spolupráci nejen v OnLine škole se těší zaměstnanci ZŠ Mistřice.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek