Památník Velké Moravy

Památník Velké Moravy

Ve čtvrtek 9. února jsme navštívili Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě. Dozvěděli jsme se mnohé zajímavosti o Velkomoravské říši. Příběhem stálé expozice Velká Morava nás provedl chlapec jménem Mojslav, jenž se v době Velké Moravy narodil a celý život na tomto území prožil. Po skončení výukového programu měli žáci možnost ověřit si formou skupinové práce za pomoci pracovních listů, jak moc dávali při prohlídce pozor. Mojslav si pro žáky přichystal úkoly, které jsou zaměřeny na historii Velké Moravy. Poté jsme si prošli multimediální expozici, expozici Pravěk na Uherskohradišťsku.

Celé dopoledne jsme si náramně užili.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek