My house

Žáci 4. ročníku se aktivně zapojili do projektového dopoledne v anglickém jazyce na téma „My house“. Navázali jsme na probírané téma, procvičili vazbu There is/There are, zdokonalovali slovní zásobu, četli tématické texty a vypracovávali úkoly s porozuměním. Vyzkoušeli si několik interaktivit a vytvořili krásné papírové domečky.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek