The silly city

The silly city aneb popletené město vytvořili žáci 4. třídy v hodinách anglického jazyka. Skloubili novou slovní zásobu s probíranou gramatikou. Vymýšlení a popisování nereálných situací a jevů ve městě je velice bavila.

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek