ŠD- prosincová výtvarka

V prosinci se malí výtvarníci setkali jen dvakrát. První setkání bylo přímo 5. prosince, tak téma bylo jasné. Vytvořili jsme si reliéfní matrici čerta a poté jsme technikou zvaná frotáž přenášeli pomocí voskovek na měkký papír. Na druhém setkání jsme si vytvořili vánoční dekoraci a zvoneček.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek