Žáci 3., 4. a 5. třídy nikam necestovali,  a přesto se zúčastnili  prohlídky v  přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně, a […]