Filharmonie

Dnešní den nás kulturně obohatil, jelikož jsme navštívili koncert Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně s názvem „Co je to hudba?“. Celým koncertem nás provázel pan dirigent V. Jouza a rozhodně nás nenechal jen sedět a poslouchat krásné tóny. Všichni mohli dirigovat i tancovat. Zavedl nás do hudby pohádkové, naslouchali jsme hudbě strašidelné, bláznivé, zlé i romantické. Zaposlouchali jsme se do baletu kuřátek ve skořápkách i podivného boje rytíře Dona Quijota. Nevšedním zážitkem bylo vystoupení naší dirigentky ze 3. ročníku, která si na vlastní kůži vyzkoušela dirigovat celý orchestr přímo na pódiu.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek