Štafetový pohár

Štafetový pohár je atletická soutěž, kde startují smíšené štafety chlapců a dívek na 8x100m za 1. až 3. ročník a smíšená štafeta 8x100m za 4. až 5 ročník. Poslední jsou štafety 8 x 200 m složené z obou věkových kategorií. Žáci také závodili v doplňkových disciplínách – skok z místa a hod medicinbalem. A právě v hodu medicinbalem získala naše žákyně 5. třídy DA 1. místo. Gratulujeme a všem závodníkům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek