Dne 20. června 2024 proběhly volby do školské rady pro období 2024 – 2027.