Jméno autora:Magdalena Ondrůšková

V pátek nás navštívila paní policistka Milena Šabatová z oddělení tisku a prevence Policie ČR Uherské Hradiště. Pro 1. – 3. […]

V měsíci březnu postupně všechny třídy navštívily knihovnu v Uherském Hradišti. Paní knihovnice měla pro každou skupinu připravené speciální téma.

Pro 2. třídu se uskutečnilo velmi poutavé povídání o pohádkách v knihovně BBB v Uherském Hradišti – Kasárnách. Pro druháky

Výukový program „Voda pro život“ od Přírodovědného centra Trnka je zaměřen na vzdělávání žáků o vodě jako základním prvku života

S žáky 2. a 3. ročníku jsme v hodinách komunikační a slohové výchovy, kde probíráme slohový útvar – popis, zavzpomínali

S žáky jsme prožili krásný program s liškou obecnou – Coco, která volně pobíhala mezi námi. Byla ochočená, očkovaná, zvyklá

V minulém týdnu jsme si povídali s žáky o zubech a jejich hygieně. Přijely k nám dvě budoucí lékařky –

S druháky jsme si procvičili programování robotů ve spojení s tvrdými slabikami. BeeBoti jezdili nejen po zadaných cestičkách, ale i

Dnešní beseda byla zaměřena na povídání o zdravé stravě, pohybu, vitamínových doplňcích, ale také o tom, co našemu tělu škodí.

„Jak se pohybují peníze“ v této části si žáci zopakovali hospodaření domácnosti, probrali pojmy jako jsou výdaje/příjmy, dověděli se, jak

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek