krouzky_stare

Zájmové útvary a náboženství ve školním roce 2017/2018

PONDĚLÍ 12.35 – 13.20 hod. 13.30 – 14.15 hod. 13.30 – 14.15 hod.
1. – 2. třída
Náboženství
p. Artur Kozik
(v kmenové třídě 4. třídy)
3. třída
Náboženství
p. Pavel Macura
(v kmenové třídě 3. třídy)
4. – 5. ročník
Náboženství
p. Jan Svozilek
(v kmenové třídě 1. třídy)

ÚTERÝ 13.00 – 14.00 hod. 14.00 – 15.00 hod.  
Aerobic
1. – 5. ročník
SVČ KLUBKO
p. Jana Navrátilová
(cvičebna)
DD Šikula – Keramika
Každé sudé úterý
p. Malinová

(v přístavbě budovy školy)
 
14.00 – 15.00 hod. 14.00 – 15.00 hod.  
FLORBALL
1. skupina
SVČ Klubko
p. Jana Navrátilová
(cvičebna)
FLORBALL
1. skupina
SVČ Klubko
p. Jana Navrátilová
(cvičebna)
 

STŘEDA 13.30 – 14.30 hod. 15.00 – 16.00 hod.  
Angličtina
1. – 2. ročník
SVČ Klubko
(v kmenové třídě 1. třídy)
Koumák
2. – 5. ročník
SVČ Klubko
(v kmenové třídě 1. třídy)
 

ČTVRTEK 13.30 – 14.30 hod. 13.30 – 14.30 hod.  
Výtvarný ateliér
1. ročník
SVČ Klubko
(v kmenové třídě 1. třídy)
Bojové sporty
Kroužky Zlín
p. Antonín Burďák
(cvičebna)
 
14.30 – 15.30 hod. 15.00 – 16.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.
Výtvarný ateliér
2. – 5. ročník
SVČ Klubko
(v kmenové třídě 1. třídy)
Atletika
Kroužky Zlín
p. Janíček
(cvičebna)
Výuka na hudební nástroj
p. uč. Ivanka Burešová
(v přístavbě budovy školy)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek