13. 12. 2022

  Zábavnou formou si děti prohlubovaly a rozvíjely své pohybové schopnosti a dovednosti. Všem zúčastněným dětem se trénink velice líbil, […]

Robotická hračka se stala populární od prvního do pátého ročníku. Snažíme se řešit úkoly v různých předmětech.      

Začátkem prosince žáci 4. a 5. ročníku dokončili krásný projekt o Josefu Ladovi. V hodinách literární, komunikační a slohové výchovy se

Dění kolem nás stále inspiruje naše tvoření. V lese najdeme nejenom houby jedlé, ale i ty jedovaté, které nás potěší svou

I letos nás navštívil se svojí družinou Mikuláš.   Všechno dobře dopadlo. Čerti odcházeli bez nových obyvatel pekla a naši školáci

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek