Projekt Josef Lada

Začátkem prosince žáci 4. a 5. ročníku dokončili krásný projekt o Josefu Ladovi. V hodinách literární, komunikační a slohové výchovy se žáci seznámili s tvorbou pana Josefa Lady a postupně skládali střípky informací do výsledného projektu. Společně jsme přečetli několik příběhů a pohádek z jeho knih, zhlédli film o jeho životě i pohádku o Mikešovi, prohlíželi si jeho ilustrace, vyplňovali kvíz a ve dvojicích vytvořili knihy s vymyšlenými příběhy z jeho rodných Hrusic doplněné vlastní ilustrací. Žáci také napsali panu Ladovi vzkaz a vyvrcholením celého projektu byla recitace básně Romance o Josefu Ladovi od J. Žáčka.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek