Čarodějnice v 1. třídě

Závěr dubna paří tradičně Čarodějnicím. Pár takových se slétlo i do 1. třídy a provázely nás s několika úkoly ve znamení čar, kouzel a různými aktivitami celým školním dnem.

Ráno jsme se ve třídě sešli v kostýmech na téma čarodějnice, čarodějové, kouzelnice a kouzelníci a vyslechli jsme si zprávu, co nás v tento den čeká. A byla to kouzelnická finanční gramotnost, čtení s porozuměním, kouzelnické hry a mnoho dalšího.

 

 

 

 

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek