Projekt „REFLEXÁCI“

Naše škola se v měsíci září zapojila do projektu „Reflexáci“, který vznikl ve spolupráci se Sdružením místních samospráv (SMS) a Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů.

Žáci byli seznámeni s rizikem střetu chodce s jedoucím motorovým vozidlem, které v reálném světě mnohdy bohužel nemá dobrý konec. Více než polovinu školního roku se ráno později rozednívá a odpoledne brzy stmívá, proto se toto riziko velmi často týká především dětí.

Na úvod se děti dozvěděly něco o retroreflexních samolepkách v zásobnících, které byly umístěny u schodiště v budově školy. Samolepky jsou vyrobeny ze speciálního materiálu, za běžné tmy mají odrazivost až 400m, za deště a mlhy 200m, a proto je řidiči dobře vidí. Na závěr si malí účastníci silničního provozu převzali samolepku, která snadno přilne na oblečení, aniž by zanechala stopu po lepidle nebo poškozovala barvu oděvu a je opakovaně použitelná. Žáci si domů odnesli nejen samolepku, ale i možná pro ně i nové zásady bezpečného chování v silničním provozu.

Motto projektu zní:
„Čím líp jsi vidět, tím víc jsi v bezpečí“.

Doufáme, že tento projekt přispěje k větší bezpečnosti našich dětí na cestách do školy a zpět domů.

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek