Voda pro život

Výukový program „Voda pro život“ od Přírodovědného centra Trnka je zaměřen na vzdělávání žáků o vodě jako základním prvku života a důležité součásti životního prostředí. Program zahrnuje různé aktivity, které pomáhají žákům porozumět koloběhu vody, životu ve vodě, zásobám vody a rozvíjet jejich povědomí o důležitosti udržitelného nakládání s vodními zdroji a ochraně vodních ekosystémů. Také si vysvětlili vliv lidské činnosti na vodu a možná opatření k ochraně vodního prostředí.

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek