Normální je nekouřit

Preventivní program „Normální je nekouřit“ od Petry Žídkové byl zaměřen na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku. Žákům byly poskytnuty informace o zdravotních rizicích spojených s kouřením, jak aktivního, tak i pasivního. Také se paní hygienička zaměřila na prevenci začátku kouření u dětí. Cílem programu bylo získání poznatků a dovedností, jak si chránit své zdraví a vytvoření zdravější prostředí pro nás všechny.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Přejít nahoru
Přejít na začátek